TALÍŘE/PLATES


Přemýšlíme, jak moc jsou důležité věci, kterými se obklopujeme během našich každodenních rituálů. Vnímáme důležitost jejich původu a náboje, který nesou.  
Mezi naší keramikou najdete užitkové předměty, ale i volnou tvorbu.  Spojujícím motivem je pro nás osobní otisk, organičnost a lidská “dokonalá nedokonalost”.
We like to think about how important the objects we surround ourselves with for our daily rituals are. We recognize the significance of their origin and the meanings they carry.
Among our ceramics you will find objects of daily use, as well as purely artistic creations. The unifying themes for us are those of personal imprint, the organic, and the human touch of "perfect imperfection".NOVÉ PRODUKTY JIŽ BRZY