Marie Špačková


*1994 v Olomouci

hlína, keramika, textil, restaurování soch, upcycling, sluníčkář

studium
Ateliér restaurováni výtvarných děl sochařských, Akademie výtvarných umění v Praze, 2013-2019
VOŠ a SUŠ Václava Hollara


*1994 in Olomouc

clay, ceramics, textile, sculpture restoration, upcycling, friutcake

studies
Academy of Fine Arts in Prague, Sculpture restauration studio, 2013-2019

College and High art school of Vaclav Hollar