RE-LEDVINKY/RE-FANNYPACKS


Ledvinky jsou vyrobeny ze zbytkových materiálů čalounických dílen či nevyužitých odstřižků látek. Materiály jsou oživeny a proměněny v ledvinku v rámci rodinné spolupráce Marie Špačkové a Dany Maškové Špačkové.
Tvorbou ledvinek se snažíme propojit kreativní práci s šetrným přístupem a sdílením tvůrčí činnosti. Při vzniku ledvinek se snažíme minimalizovat ekologickou stopu procesu výroby a zajistit cenovou dostupnost každému - ceny jsou pouze doporučené.*

* Cena by měla odpovídat finanční situaci každého. Máte-li o ledvinku zájem, ale doporučená cena je nad Váš limit, prosím ozvěte se nám na e-mail hilda.kolektiv@gmail.com se jménem vybrané ledvinky a velmi rády se domluvíme dle Vašich možností. V opačném případě, chcete-li nás podpořit a ocenit dle Vašeho uvážení, obraťte se na nás tamtéž. Vážíme si Vaší přízně.
The fanny packs are made out of left-over materials from upholstery workshops or unused scraps of fabric. These are re-purposed as fanny packs as part of a family collaboration between Marie Špačková and Dana Mašková Špačková.
In making them we try to combine creative work with a gentle approach and the experience of partaking in a shared creative activity. We try to minimize the ecological footprint of the production process and ensure affordability for everyone - the prices given are recommended.*

*The price should fit everyone's financial situation. If you are interested in a fanny pack but the recommended price is above your limit, please email us at hilda.kolektiv@gmail.com with the name of your chosen fanny pack and we will be happy to make arrangements to suit your budget. Or if you would like to support us at a price at your own discretion, please contact us at the same address. We appreciate your kindness.