SVÍCEN S RELIÉFEM II.

RELIEF CANDLESTICK II.


autorská glazovaná keramika

-